Segítség

 

Az adatbázisban az alábbiakra lehet keresni:

Név

Születési idő

Anyja neve

Azonossági szám

Rendfokozat

Csapattest

Állománytest

Lajstromszám

Sorszám

Veszteség jellege, helyszíne, időpontja

 

A veszteség jellege alapján lehet elesett, meghalt, sebesülés, sérült, hadifogság, eltűnt:

A „Veszteség jellege” egyes kategóriáinak összesítésekor kapott számadatok nem fognak egyezni más adatbázisok hasonló jellegű számadataival. Ez egyértelműen abból adódik, hogy az ebben az adatbázisban feldolgozott források eltérnek más adatbázisok forrásaitól. Tekintve, hogy a korabeli források mindegyike hitelesnek fogadható el, egyik sem tekinthető elsődlegesnek a többi rovására, azokat párhuzamos, részlegesen egymást átfedő, egymást kiegészítő forrásoknak, ebből következően az azokból kihozható számadatokat is ugyanilyeneknek kell tartanunk.

Az „elesett” harc közben halálát lelt katonát takar, míg a „meghalt” a háborúval egyértelmű összefüggésben, de nem harc közben életét vesztett katonát (például állásépítés közben rádőlt egy fa). Ez a kettő tulajdonképpen egy kategória: a „hősi halott” kategóriája. A „sebesült” és a „sérült” között hasonló a különbség: az előbbi harc közben keletkezett, az utóbbi a háborúval egyértelmű összefüggésben, de nem harc közben történt (az előbbi példánál maradva véletlenül levágta a kezét). Az viszont korabeli követelmény volt, hogy azokat vették fel ebbe a két kategóriába, akik hosszabb időre vagy végleg kiestek a harcképesek közül. Tudni kell azonban, hogy a háború idején a veszteségi listákat készítő személyek is esetenként keverték, például van olyan katona, aki két különböző forrásban is szerepel, az egyikben „elesett”-ként a másikban „meghalt”-ként. Az „eltűnt” további sorsáról a korabeli veszteségi jelentés írói nem tudtak semmit. Hadifoglyok („hadifogság” megnevezéssel) azért kerültek be a veszteségi lajstromokba, mert az adott alakulatnál (például egy zászlóaljnál vagy egy ütegnél) ők is fogyatékba kerültek, az adott alakulat létszáma velük is kevesebb lett.

A „Veszteség jellege” rovatot néhány esetben már a háború idején nem töltötték ki (amelynek számtalan, ma már visszakövethetetlen oka lehetett), s ha ezt más forrásból sem lehetett hozzárendelni, akkor az ebben az adatbázisban is üresen maradt.

 

Adatpontosítás:

Ahogy az első világháborúban, úgy a második világégésben is, sokszor már a korabeli veszteségjelentések sem voltak hiánytalanok vagy teljesen pontosak. Éppen ezért az ivh-katonahoseink.militaria.hu adatbázishoz hasonlóan, a most közreadott veszteségi adatsorok esetében is számítunk a rokonok, hozzátartozók segítségére; amennyiben a leszármazottaknak rendelkezésükre áll hiteles, korabeli dokumentum, ennek digitális másolatának beküldésével pontosíthatók a közzétett adatokat.

 

Az adatbázisban szereplő rövidítések feloldása itt található:

Rövidítésjegyzék.pdf