A veszteségek nyilvántartása a II. világháború idején

A II. világháború idején a különböző mozgósított honvéd csapattestek és alosztályok (századig, illetve ütegig bezárólag, beleértve a munkaszolgálatos alakulatokat is) rendszeres időközönként – általában havonta kétszer, a hónap első és második felére vonatkozóan – a bekövetkezett személyi veszteségekről írásbeli jelentést, úgynevezett névszerinti veszteségkimutatást készítettek.

Ezen a táblázatos űrlapon a katona szolgálati és személyes adatain kívül a veszteség körülményeinek pontos leírása mellett egyéb adatokat is megadtak (pl. melyik egészségügyi intézménynek adták le, vagy hol temették el a katonát és melyik hozzátartozót kellett kiértesíteni). Ezeket a névszerinti veszteségkimutatásokat a Honvédelmi Minisztérium illetékes ügyosztálya – 1944 végéig a 22. (veszteségi és hadifogoly), majd 1945-től 8. (veszteségi és nyilvántartó) osztály – feldolgozta, belőlük veszteségi nyilvántartó kartonok készültek, illetve a veszteségi esetek szűkített adattartalommal megjelentek az úgynevezett Veszteségi Lajstromban, amelynek 15 elkészült kötete ismert.

Emellett a különböző katonai kórházak halotti anyakönyvei és a Honvédelmi Minisztérium halotti anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyiratai is számos veszteségi adatot tartalmaznak.

Sajnos a fennmaradt II. világháborús veszteségi kimutatások közel sem teljesek: 1944 őszétől a Magyar Királyi Honvédség veszteségi nyilvántartó rendszere a nyugati határszélre, majd német területre való áttelepülés miatt már csak igen akadozva működött. Így a háború utolsó nyolc hónapjából számos veszteségi eset sajnos feldolgozatlan maradt.

A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár őrzi a Magyar Királyi Honvédség II. világháborús névszerinti veszteségkimutatásait, a HM HIM Központi Irattár pedig az ezekből készített veszteségi nyilvántartó kartonokat. Utóbbiak a nyilvántartásban szereplő hősi halott katonák esetében már évek óta kereshető formában elérhetők a https://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto honlapon.

A katonai veszteség fogalmába azonban nem csak a harcban elesett vagy egyéb okból meghalt (hősi halott) katona tartozik bele, de azok is, akiket eltűntként, hadifogolyként, sebesültként, sérültként, vagy betegként, esetleg szökevényként regisztráltak.

A szovjet hadifogságban elhunyt magyar katonák emlékét külön adatbázis őrzi: https://katonakagulagon.hu/